Kontakt

Adress: Telefon: E-post:  
Sirius Hundcenter
Brommabågen 5
168 76 BROMMA
Hitta på Eniro
073-5753337 info@siriushundcenter.se BG 668-0565
GDPR

Information om den nya dataskyddsförordningen.

Sirius Hundcenter säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Sirius Hundcenter hanteras endast den information som behövs, endast av de personer som behöver den för att kunna ge bästa servicen.

De uppgifter vi registrerar är namn, telefon, mejladress och faktureringsadress samt hundens namn och ras. Detta gäller för er som går hundägarutbildningar hos Sirius Hundcenter där kursen betalas mot faktura. Jag behåller uppgifterna i max 5 år för att förenkla hantering av fakturering av eventuella fortsättningskurser. Du kan närsomhelst höra av dig om du inte längre vill finnas i Sirius HC register, så raderas informationen snarast, absolut senast inom 6 månader.

Ca 1-3 gånger/år skickar jag ut information via mejl om tex uppdaterad hemsida eller inhyrda föreläsare. Du kan alltid välja om du vill ha vidare information eller avsluta prenumerationen.

Ni som lämnar in er hund för klippning/trimning registrerar jag ägarens/inlämnarens namn och telefon samt namn och ras(er) på hunden samt vad jag har utfört för arbete tidigare på hunden och eventuella säkerhetsåtgärder, tex om munkorg behövs. Detta för att kunna ge bästa möjliga service nästa gång ni kommer.

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi tar emot en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du har också alltid rätt att begära att dina uppgifter rättas.

Personuppgiftsansvarig: Cecilia Karlström/Sirius Hundcenter, organisationsnummer 7011060402
Datainspektionen nås på: 08-6576100, datainspektionen@datainspektionen.se

Om du har frågor, välkommen att kontakta mig på info@siriushundcenter.se
 

Sirius Hundcenter   |   Brommabågen 5, 168 76 BROMMA   |   Tel. 073-575 33 37   |   Godkänd för F-skatt